Marcin Pączkowski jest kompozytorem, dyrygentem i artystą elektronicznym. Na niniejszej stronie znajdują się informacje o jego muzyce oraz projektach.